• onderzoeken of uw financiĆ«le situatie kan verbeteren door:
   • – het aanvragen van bestaande subsidies en/of toeslagen
   • – een PGB aanvragen waarbij uzelf de regie over het beheer houdt
  • – de eigen bijdrage te verlagen
 • het in kaart brengen van uw zorgbehoefte en eventueel benodigde hulpmiddelen
 • een zorgplan maken voor het invullen van de zorg naar uw wens
 • gemaakte afspraken met u, zorgverleners en Nootoplossing vastleggen en laten accorderen
 • contact leggen met de benodigde instanties
 • een (her)indicatie aanvragen bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of de zorgverzekering
 • indien nodig een bezwaarschrift indienen als de indicatie te laag is
 • zorgverleners zoeken en selecteren
 • een dienstrooster opzetten
 • een budgetplan opzetten
 • het beheer van het PGB en dienstrooster overdragen aan u of een van de zorgverleners