Nootoplossing is ontstaan door de ziekte van mijn man Jos d’Arnault door mij “nootje” genoemd vandaar de naam.

In 2012 kreeg Jos de diagnose A.L.S. en binnen 1,5 jaar was hij volledig afhankelijk van zorg van anderen. Ik ben gestopt met werken en kon met behulp van een PersoonsGebondenBudget (PGB) de zorg op me nemen. Al snel werd duidelijk dat dit voor mij veel te zwaar werd en dat ik meer zorg moest inkopen.

Wij hebben er voor gekozen om zorg te selecteren op zorgzaamheid en de bereidheid handen uit de mouwen te steken.

Ook hebben we zoveel mogelijk zorg in de directe omgeving gezocht.

Wat is het voordeel hiervan:

  • een vast team zorgverleners
  • een door ons samengesteld team
  • goedkoper waardoor we meer zorg konden inhuren met hetzelfde budget
  • een grotere flexibiliteit qua inzet
  • meer zeggenschap over het tijdstip van naar bed gaan en/of opstaan
  • korte lijnen bij het opzetten van een dienstrooster
  • grote uitwisselbaarheid bij vakantie en/of ziekte van zorgverleners

Menigeen was erg onder de indruk hoe liefdevol de verzorging voor Jos geweest is de afgelopen jaren. Jos had tot het eind toe zelf de regie. Hij bepaalde hoe en wanneer de zorg werd verleend. Ik zorgde voor de juiste mensen op het juiste moment.

Mijn overtuiging is dat veel meer mensen met een langdurige en/of chronische ziekte dergelijke zorg toekomt. Graag wil ik er dan ook toe bijdragen om dit te realiseren.


Na 15 jaar in de kinderopvang werkzaam te zijn geweest, was ik op zoek naar een nieuwe invulling van mijn werkzaam leven.
In dezelfde tijd werd bij mijn oom Jos de ziekte A.L.S. vastgesteld. We hebben op dat moment besloten om de handen ineen te slaan, ik een nieuwe ervaring op werkgebied, Jos en Luckie een vertrouwd iemand in huis als zorgverlener. De samenwerking tussen ons is uitgegroeid van een paar uur per week naar gemiddeld  7 uur per dag.

Tijdens deze periode heb ik veel ervaring opgedaan waardoor ik weet wat belangrijk is in de dagelijkse verzorging. Ook heb ik gezien hoeveel tijd Luckie kwijt was aan het regelen van de zorg. De nadruk had natuurlijk moeten liggen op het zorgen zelf en het genieten van de momenten samen met haar man.

Dit is de reden dat ik besloten heb mij in te zetten om zorg te regelen voor mensen met een langdurige en/of chronische ziekte, zodat we deze mensen meer kwaliteit van samenzijn kunnen bieden.