Nootoplossing is ontstaan door de ziekte van mijn man Jos d’Arnault door mij “nootje” genoemd vandaar de naam.

In 2012 kreeg Jos de diagnose A.L.S. en binnen 1,5 jaar was hij volledig afhankelijk van zorg van anderen. Ik ben gestopt met werken en kon met behulp van een PersoonsGebondenBudget (PGB) de zorg op me nemen. Al snel werd duidelijk dat dit voor mij veel te zwaar werd en dat ik meer zorg moest inkopen.

Wij hebben er voor gekozen om zorg te selecteren op zorgzaamheid en de bereidheid handen uit de mouwen te steken.

Ook hebben we zoveel mogelijk zorg in de directe omgeving gezocht.

Wat is het voordeel hiervan:

  • een vast team zorgverleners
  • een door ons samengesteld team
  • goedkoper waardoor we meer zorg konden inhuren met hetzelfde budget
  • een grotere flexibiliteit qua inzet
  • meer zeggenschap over het tijdstip van naar bed gaan en/of opstaan
  • korte lijnen bij het opzetten van een dienstrooster
  • grote uitwisselbaarheid bij vakantie en/of ziekte van zorgverleners

Menigeen was erg onder de indruk hoe liefdevol de verzorging voor Jos geweest is de afgelopen jaren. Jos had tot het eind toe zelf de regie. Hij bepaalde hoe en wanneer de zorg werd verleend. Ik zorgde voor de juiste mensen op het juiste moment.

Mijn overtuiging is dat veel meer mensen met een langdurige en/of chronische ziekte dergelijke zorg toekomt. Graag wil ik er dan ook toe bijdragen om dit te realiseren.