Het eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Overige werkzaamheden worden op uurbasis uitgevoerd.

Het tarief is 35 euro per uur, exclusief reiskosten € 0,35 en B.T.W. 21%

Na het opstellen van het zorgplan kan een indicatie gegeven worden van het totaal aantal benodigde uren.

Als er een (WLZ) PGB aanwezig is kunt u (een deel van) bovenstaande kosten uit het verantwoordvrije bedrag betalen.